Pozytywka

Autorskie Centrum Integracji

Misją naszej szkoły to wykształcenie szczęśliwego człowieka. Dla każdego sukces i szczęście oznacza coś innego. Na pewno jednak dla wszystkich sukces to szczęście. Daje poczucie sensu życia i spełnienia.

Na ten rok jeszcze nie mamy dopiętych na ostatni guzik szczegółów naszego planu – ostateczne ustalenia podejmiemy na wspólnej społeczności dzieci, rodziców i edukatorów. Wiemy jednak, że będziemy: