Pozytywka

Autorskie Centrum Integracji

Misją naszej szkoły to wykształcenie szczęśliwego człowieka. Dla każdego sukces i szczęście oznacza coś innego. Na pewno jednak dla wszystkich sukces to szczęście. Daje poczucie sensu życia i spełnienia.

O nas

Spotkaliśmy się w Autorskim Centrum Integracji Pozytywka. Razem zawiązaliśmy grupę inicjatywną w celu stworzenia miejsca dla edukacji naszych dzieci, które osiągnęły wiek obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. W wyniku tych działań powstała mała szkoła domowa Szkoła Domowa Pozytywki, gdzie w niewielkiej społeczności uczymy się, bawimy, eksperymentujemy i doświadczamy świata.


Społeczność Szkoły Domowej Pozytywki tworzy 8 dzieci, 6 nauczycieli i rodzice. Przez pierwszy rok szkoła znajdowała się w trzypokojowym mieszkaniu w śródmieściu. W czerwcu 2015 przeprowadziliśmy się do przestronnego lokalu przy ul. Roosevelta 22 po Bibliotece Miejskiej. Wspólnym wysiłkiem przystosowaliśmy go na potrzeby szkoły i naszej przedszkółki Mała Pozytywka.

Nasza szkoła

Nasza szkoła jest neutralna światopoglądowo. Mamy szeroki wybór przedmiotów. Nasi uczniowie mają dostęp do pracowni plastycznej, stolarsko-konstrukcyjnej, komputerowej i ceramicznej. W budynku szkoły jest również park linowy, gdzie dzieci zaspakajają swój „głód ruchu”.Jest też miejsce na odpoczynek i biblioteka. Mamy również w pełni wyposażoną kuchnię, gdzie sami przygotowujemy posiłki. Codziennie wychodzimy na place zabaw i boiska. Do dyspozycji mamy raz w tygodniu salę gimnastyczną. W sezonie letnim jeŸdzimy na rolkach, a w zimowym na łyżwach. Przez cały rok wspólnie stepujemy i gramy na bębnach razem z Darkiem i Maćkiem.W tym roku rozpoczynamy zajęcia na basenie. W ciągu roku jest wiele biwaków, obozów i wycieczek całodniowych. Pracujemy przez cały rok. Wakacje to najlepszy czas na podsumowanie ubiegłego roku i wspólne przygotowanie tego co będziemy robić w przyszłym. Nasza szkoła wpisuje się w założenia edukacji elastycznej i demokratycznej. Realizujemy podstawę programową. Jest ona malutką częścią naszej edukacji. Uczniowie z pasją poszerzają swoją wiedzę, znacznie wykraczając poza podstawą programową. W naszej szkole nie ma dzwonków, ocen, a przerwy i odpoczynek wynikają z potrzeb dzieci.

Misja szkoły

Dążymy do współpracy dziecka i dorosłego na zasadzie partnerstwa i współodpowiedzialności. Najważniejszą dla nas sprawą są relacje społeczne. Dziś dzięki zaawansowanej technologii możemy „podglądać” jak pracuje nasz mózg w określonych czynnościach. Idąc za Gerardem Hutnerem uważamy, że mózg to organ społeczny. Jego rozwój wymaga interakcji z ludŸmi. Siła i otwartość dziecka ma swoje Ÿródło w sile i otwartości osób, które się dzieckiem opiekują i którym ono ufa.”

Gdy mały człowiek nie ma opartych na pewności i zaufaniu relacji z bliskimi, nie jest w stanie rozwijać się w sposób spójny i stabilny

Marzena Żylińska Neurodydaktyka

Misja - jak realizujemy?

W naszej szkolnej społeczności uczymy się współodpowiedzialności, odpowiedzialności za podjęte decyzje, samodzielności, autonomii.
Każdy dzień jest pełen emocji, dyskusji i spontaniczności. Nie mamy instrukcji wychowania. Zakładamy możliwość mylenia się.
Niezwykle ważna są dla nas autorefleksja i rozmowa. To one dają nam podstawę do budowania wiedzy o innych ludziach i nas samych. Codziennie prowadzimy rozmowy, nazywamy je społecznością. Na niej ustalamy porządek dnia , dyżury, rozwiązujemy konflikty, planujemy, marzymy...

Jak działamy

Za nami pierwszy rok edukacji. Dzieci ukończyły zerówkę, klasę trzecią i czwartą. Część zajęć edukacyjnych (wynikających z podstawy programowej), ze względu na wiek dzieci podzielona była na dwa bloki: dla grupy młodszej i starszej. Pozostałe zajęcia były wspólne dla wszystkich. Pracowaliśmy metodą projektu i zajęć warsztatowych. Sporo zajęć edukacyjnych odbywało się poza szkołą- zgodnie z naszym przekonaniem, że rozwój poznawczy jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym i społecznym. Były obozy, biwaki, wycieczki całodniowe. W tym roku szkolnym mamy zerówkę, pierwszą, czwartą i piątą klasę. W naszym planie pracy poza edukacją programową, warsztatową i projektową włączamy cykl zajęć rozwijających postawy prospołeczne, warsztaty prowadzone przez rodziców (szczegóły w zakładce zajęcia). Chcielibyśmy w tym roku zgłębić tajniki sztuki i różnorodnych kultur (zeszły rok poświęciliśmy na poznanie historii naszego miasta, regionu i kraju).


Jak się uczymy

Mamy dynamiczne i doświadczalne podejście do procesu uczenia się . Jesteśmy przekonani, ze proces uczenia się nie występuje tylko podczas zajęć edukacyjnych ale przede wszystkim gdy

  • razem bawimy się
  • wspólnie tworzymy projekty
  • odwiedzamy nowe miejsca i poznajemy nowych ludzi
  • uczymy się od siebie nawzajem - Mały nauczyciel
  • konstruujemy i majsterkujemy
  • gotujemy i sprzątamy
  • rozmawiamy na społeczności
  • korzystamy z doświadczenia innych ludzi
  • wyrażamy swoje emocje i potrzeby
  • samodzielnie rozwiązujemy problemy

Zajęcia

Podstawa programowa

W sierpniu 2014 roku wraz z Rodzicami podjęliśmy decyzję o realizacji podstawy programowej. To nas wyróżniało spośród szkół demokratycznych. Dlatego często mówiliśmy, że nasza edukacja jest elastyczna. Była to dobra decyzja. Zgodnie z prawem polskim dzieci objęte edukacją domową raz w roku muszą zdać egzamin z przedmiotu, który wynika z ich podstawy programowej w szkole systemowej. Tak też podstawa programowa zagościła w naszym planie dnia, ale narzędzi jakich używamy do jej realizacji daleko odbiegają od szkoły tradycyjnej.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe to szereg warsztatów, projektów i pracy indywidualnej dziecka. W tym roku ruszamy w świat kultury i sztuki. Będziemy poznawać różne aspekty kultury (kino, teatry-, filharmonia, opera, spotkania i warsztaty z artystami). Mamy w planie czynny udział w Festiwalu Brave Kids (do tej pory byliśmy tylko gośćmi). Przed nami lekcje rodzicielskie. Z naszymi Rodzicami będziemy budować, konstruować, doświadczać (mamą Kasią, tatą Rafałem, tatą Maćkiem). Już podczas wakacji ruszyliśmy z projektem wychowania obywatelskiego (z mamą Jolą).Celem projektu jest zgłębianie poczucia odpowiedzialności i współdecydowania o tym co dzieje się wokół nas. Za Marceliną już pierwsza petycja. śledzimy co dzieje się w naszym mieście i tam gdzie możemy zadecydować to działamy. Bliska nam stała się oddolna inicjatywa Ostatni trawnik (jest to zespół społeczników walczących o zachowanie wspólnych przestrzeni, otwartych dla Wrocławian, ale zagrożonych likwidacją). W ramach kreowania postaw obywatelskich wśród najmłodszych, we wrześniu spotykamy się z urbanistami miejskimi pracującymi nad Studium Zagospodarowania Miasta – podczas warsztatów, które będą prowadzić, dzieci poznają reguły towarzyszące planowaniu i tworzeniu przestrzeni miejskiej. Kontynuujemy działania na rzecz zwierząt. Otworzyliśmy nasz warsztat rękodzielniczy. Samodzielnie wykonujemy rzeczy, które potem sprzedajemy. Zebraną kwotę przeznaczamy na karmę dla zwierząt. Zajęcia dodatkowe poza lekcjami muzealnymi odbywają się również u nas w szkole. Do dyspozycji mamy kilka pracowni. W tym roku dzieci chcą zgłębić tajniki szycia i projektowania. Budować bazy, majsterkować. Poszerzamy pracownię przyrodniczą o mikroskopy i będziemy eksperymentować. Ten rok to też spotkania z fizyką. Dwa razy w miesiącu będziemy spotykać się z doktorem wydziału fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadszedł też czas na ekonomię, naukę kolejnych języków, stworzenie teatru i doskonalenie zajęć cyrkowych (pod czujnym okiem aktora i cyrkowca). W naszych aktywnościach nie zabraknie również czasu na basen, rolki, łyżwy i salę gimnastyczną. W ramach bliskich kontaktów z przyrodą planujemy już wyjazdy i doskonalenie jazdy na nartach w sezonie zimowym.